1. Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě www.scubadiver.cz. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 2. Prodávající vybaví zboží veškerými doklady, které se k němu vztahují. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) zprávu na mailovou adresu divers@alea.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 3. Záruka na zboží je 24 měsíců, příp. delší dle záruky výrobce.
 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně.Reklamace mechanického poškození výrobku není možné uznat. Písemné oznámení, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, spolu s vadným zbožím odešle kupující v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě na adresu:Jiří Jarkovský
  Kamýcká 10/131
  165 00, Praha 6
  email: divers@alea.cz
 5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii dokladu o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.
 6. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby na přepravu zboží se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že první zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu nejdéle do deseti pracovních dní ode dne obdržení reklamace.
 7. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným používáním a ošetřováním. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovené výrobcem zboží.
 8. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, odešle prodávající nové zboží bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží, případně bude vrácena celá zaplacená částka.